Görev Tanımları

Görev Tanımları

  1. Yönetim ve Enerji Danışmanlık Koordinasyonu (Teknik, Hukiki ve Mali)

  2. Projeler fizibilite teknik değerlendirme, hazırlık

  3. Projeler teklif süreci

  4. Elektrik Enerjisi ve Doğal Gaz Ticareti

  5. Sözleşmelerin Hazırlanması ve Uygulanabilirliği için Hukuk Teyidi,

  6. EPC Koordinasyonu ve Takibi

  7. İşletmeler Kordinasyonu ve Takibi